1396/11/18 |
19:17 |
شناسه خبر: 42395

سینمایی عمارت فرنگی

پنجشنبه 96/11/19 ساعت:۰۰:۱۰ بامداد

موضوع:

دولت بریتانیا تصمیم به تغییر حکومت می گیرد لذا  و اردشیر ریپوتر رضا خان میرپنج را بین چند گزینه پیشنهادی معرفی می کند که در نهایت رضا خان میر پنج برای این کودتا انتخاب می شود و قایع تاریخی مربوط به سالهای 1322-1298 زمانیکه دولت بریتانیا فصد تغییر حکومت قاجار را داشت  رضاخان انتخاب که پس از کودتا رضا خان وزیر جنگ می شود و برای سرکوبی نهضت جنگل باسپاهیانش به گیلان می رود اما علیرغم توافقاتی که انجام شد عهد شکنی کرد و دست به کشتار جنگلی  ها می زند میرزا کوچک خان جنگلی و یارانش را به اعماق جنگل می کشاند و عقب نشینی می کنند اما سرانجام از پای در می آیند و با خیا تتهای بعضی ها به شهادت میرسند ودر زمان رضا خان  خیانتهای توسط این رژیم ساواک  به ایران شد مجمله کشف حجاب و استفاده از امکانات ایران برای کشورهای بیگانه از جمله انگلیس وآمریکاو عهد نامه  ننگین ترکمن چای .

 

اطلاعات تکمیلی:

موضوع فیلم: تاریخی-وقایع تاریخی سال 1322 و حکو مت رضاخان

کارگردان: محمد رضا ورزی

بازیگران اصلی: سعید نیک پور-احمد نجفی-محمد مطیع

سال تولید: 1387

کشور سازنده: ایران

 

ارسال نظر
captcha