نقطه سر خط
برنامه «نقطه سر خط» با محوریت واکاوی سیر تحول نظام جدید آموزشی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با...
زمان پخش : پنجشنبه ها ساعت 18:00
موضوع:
برنامه «نقطه سر خط» با محوریت واکاوی سیر تحول نظام جدید آموزشی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با مشارکت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش تهیه شده است.
این برنامه با ساختاری ترکیبی به معرفی زیرمجموعه های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش می پردازد.
همچنین پخش مستند گزارشی، مسابقه پیامکی متناسب با موضوع هر بحث به همراه نمایش فیلم های کوتاه آموزشی و وله های تصویری در کنار توجه به انتشارات مدرسه، معرفی مجلات رشد و ... از دیگر بخش های این برنامه است.
 

 

عوامل:

تهیه کننده: مریم فاطمی
اجرا: داود خالقی
 

 

گروه برنامه ساز:
گروه نهادهای اجتماعی
 
ارسال نظر
captcha