یک فنجان سلامت (سری دوم)
برنامه «یک فنجان سلامت» در هر قسمت از برنامه با تمرکز بر یک مبحث پزشکی از حضور پزشکان و کارشناسان مرتبط بهره جسته و به ارائه نکات لازم در خصوص بهداشت و سلامت...
زمان پخش : شنبه تا چهارشنبه 13:55

موضوع:

بهداشت متاثر از عوامل متعددی همچون تغذیه مناسب، حفاظت در برابر خطرهای زیست محیطی و بیماری های واگیردار و ... بوده و این عوامل و اسباب کمتر در برنامه های سلامت محور مورد توجه قرار گرفته است. در برنامه یک فنجان سلامت روش صحیح زندگی و پیشگیری قبل از درمان و بررسی موضوعات مختلف در حوزه درمان مورد بحث و گفت و گو قرار می گیرد.
برنامه «یک فنجان سلامت» در هر قسمت از برنامه با تمرکز بر یک مبحث پزشکی از حضور پزشکان و کارشناسان مرتبط بهره جسته و به ارائه نکات لازم در خصوص بهداشت و سلامت اعضای خانواده می پردازد. همچنین این برنامه در بخش «تندرستی خوردنیست» به تغذیه درمانی و معرفی خوراکی هایی با خواص درمان گر می پردازد.

 

عوامل:

تهیه کننده: مسعود میرزایی، وحید رستگار رامشه

مجری: پوریا پویا فرد

گروه برنامه ساز: اجتماعی فرهنگی

پیامک: 30000207

ارسال نظر
captcha