«این شرحِ شرحه شرحه»
رمضان ستایان و شعرای فارسی زبان که از گذشته تا امروز پیرامون ماه مبارک رمضان به سرودن اشعار و قطعات ادبی پرداخته اند در برنامه «این شرحِ شرحه شرحه» با اجرای
زمان پخش : هر شب ساعت: 23:15 تکرار : 8:45

موضوع:
رمضان ستایان و شعرای فارسی زبان که از گذشته تا امروز پیرامون ماه مبارک رمضان به سرودن اشعار و قطعات ادبی پرداخته اند در برنامه «این شرحِ شرحه شرحه» با اجرای مرتضی امیری اسفندقه معرفی و بررسی می شوند.

عوامل:
تهیه کننده: سعید پورفرج
مجری: مرتضی امیری

گروه برنامه ساز:

اجتماعی فرهنگی

ارسال نظر
captcha