مستند «رخنه»
مجموعه مستند «رخنه» نگاهی دارد به تاریخچه نفوذ استعمارگران در ایران طی 200 سال گذشته. این برنامه با استفاده از تصاویر آرشیوی، گفت و گو با کارشناسان، موشن گرافی و ... به بررسی نقشه و راهبردهای نفوذ...
زمان پخش : شنبه ها؛ ساعت 20:00

موضوع:

مجموعه مستند «رخنه» نگاهی دارد به تاریخچه نفوذ استعمارگران در ایران طی 200 سال گذشته. این برنامه با استفاده از تصاویر آرشیوی، گفت و گو با کارشناسان، موشن گرافی و ...  به بررسی نقشه و راهبردهای نفوذ دشمن در کشورمان می پردازد.
همچنین در این مستند ضمن واکاوی پیچیده ترین پرونده های امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران، اولین قدم های نفوذ در حین انقلاب مشروطه و نقش استعمار در روی کار آوردن رژیم پهلوی مورد بررسی قرار می گیرد.
 

عوامل:
تهیه کننده: هادی نعمت اللهی
 

 

گروه برنامه ساز:

گروه سیاسی شبکه دو

زمان آغاز پخش:

شنبه 24 تیرماه

ارسال نظر
captcha