نمادو
جشنواره ها و مراسم ماه رمضان در نقاط مختلف به صورت به روز، پرداختن به مشاغل خاص در فضاهای دیده نشده، ماه رمضان از نگاه مردم و ... از بخش های مختلف این برنامه است.
زمان پخش : شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:30 و 19

موضوع:

«نما دو» دوربین شبکه  دو است که طی ایام ماه پرفضیلت رمضان به نقاط مختلف کشور سفر کرده و گزارشی مستند از رسوم سنت های ماه رمضان در اقصی نقاط کشور، نگاه جامعه شناسی به مسائل پیرامون این ماه، حرفه های گوناگون و ... را به مخاطبان این شبکه عرضه می کند.

جشنواره ها و مراسم ماه رمضان در نقاط مختلف  به صورت به روز، پرداختن به مشاغل خاص در فضاهای دیده نشده، ماه رمضان از نگاه مردم و ...  از بخش های مختلف این برنامه است.

 

عوامل:

تهیه کننده: هادی خدادی

 

گروه برنامه ساز: دانش و اقتصاد

 

ارسال نظر
captcha