جاده یاس (درب الیاسمین)
یک درام خانوادگی به رشادت ها و فداکاری های نیروهای حزب ا... در محور مقاومت و مقابله با رژیم اشغالگر قدس می پردازد.
زمان پخش : هر روز ساعت 12:00 تکرار : ساعت 7:00 و 19:15

موضوع:

مجموعه نمایشی تامینی «جاده یاس» محصول کشور لبنان است که در بستر یک درام خانوادگی به رشادت ها و فداکاری های نیروهای حزب ا... در محور مقاومت و مقابله با رژیم اشغالگر قدس می پردازد.

ارسال نظر
captcha