نما دو
«نما دو» دوربین شبکه است که طی ایام ماه پرفضیلت رمضان به نقاط مختلف کشور سفر کرده و گزارشی مستند از رسوم سنت های ماه رمضان در اقصی نقاط کشور...
زمان پخش : هر روز 12:50و 23:20

 

موضوع: 

«نما دو» دوربین شبکه است که طی ایام ماه پرفضیلت رمضان به نقاط مختلف کشور سفر کرده و گزارشی مستند از رسوم سنت های ماه رمضان در اقصی نقاط کشور، نگاه جامعه شناسی به مسائل پیرامون این ماه، حرفه های گوناگون و ... را به مخاطبان این شبکه عرضه می کند.

جشنواره ها و مراسم ماه رمضان در نقاط مختلف به صورت به روز، پرداختن به مشاغل خاص در فضاهای دیده نشده، ماه رمضان از نگاه مردم و ...  از بخش های مختلف این برنامه است. زمان پخش «نمادو» در این ایام هر روز ساعت 12:45 و 22:15 خواهد بود.

 

مدت:

 10 دقیقه

 

راه های ارتباطی:

شماره پیامک: 30000222

ایمیل: tv2nama2@irib.ir

 

گروه برنامه ساز: دانش و اقتصاد

ارسال نظر
captcha