امتیاز شما به برنامه"خوش و بش"؟
 • عالی (70.8%)
 • خوب (20.8%)
 • متوسط (0.0%)
 • ضعیف (8.3%)
امتیاز شما به سریال "تعطیلات رویایی"؟
 • عالی (69.1%)
 • خوب (12.7%)
 • متوسط (5.1%)
 • ضعیف (13.1%)
امتیاز شما به برنامه "از آسمان"؟
 • عالی (94.7%)
 • خوب (0.0%)
 • متوسط (0.0%)
 • ضعیف (5.3%)
امتیاز شما به مسابقه "دست‌پخت‌های خودمانی"؟
 • عالی (57.1%)
 • خوب (28.6%)
 • متوسط (14.3%)
 • ضعیف (0.0%)
امتیاز شما به برنامه "بهترین شو"؟
 • عالی (81.8%)
 • خوب (9.1%)
 • متوسط (4.5%)
 • ضعیف (4.5%)
امتیاز شما به انیمیشن "روبی و جوجه ها"؟
 • عالی (90.5%)
 • خوب (9.5%)
 • متوسط (0.0%)
 • ضعیف (0.0%)
امتیاز شما به برنامه"سوغات جنگل"؟
 • عالی (75.0%)
 • خوب (0.0%)
 • متوسط (0.0%)
 • ضعیف (25.0%)
امتیاز شما به مجموعه نمایشی"کلاه قرمزی"؟
 • عالی (96.4%)
 • خوب (1.9%)
 • متوسط (0.4%)
 • ضعیف (1.4%)