عکس نام برنامه ساعت شروع
فیلم سینمایی- مثل دریا فیلم سینمایی- مثل دریا 00:00:01
نشان ارادت نشان ارادت 02:45:00
نیمه پنهان نیمه پنهان 03:30:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
رسم عاشقی (عزاداری دزفول) رسم عاشقی (عزاداری دزفول) 05:30:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
از لاک جیغ تا خدا (بازپخش) از لاک جیغ تا خدا (بازپخش) 06:35:00
از فراز الوند از فراز الوند 07:00:00
نمادو نمادو 08:20:00
ذکر عاشوراییان ذکر عاشوراییان 08:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 08:45:00
شهدای نیروی انتظامی شهدای نیروی انتظامی 08:55:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 09:20:00
برنامه خردسال و کودک برنامه خردسال و کودک 09:30:00
زنده باد زندگی زنده باد زندگی 10:30:00
ذکر عاشوراییان ذکر عاشوراییان 11:40:00
ویژه اذان ویژه اذان 11:50:00
خطبه های نماز جمعه قم خطبه های نماز جمعه قم 12:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 12:50:00
یک فنجان سلامت  یک فنجان سلامت 13:00:00
سخنرانی سخنرانی 13:20:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:50:00
اوج یادگیری (بازپخش) اوج یادگیری (بازپخش) 14:00:00
نشان ارادت (بازپخش) نشان ارادت (بازپخش) 14:30:00
برنامه کودک و نوجوان برنامه کودک و نوجوان 15:00:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:00
سریال پرده عشق (بازپخش) سریال پرده عشق (بازپخش) 16:15:00
اوج یادگیری اوج یادگیری 17:05:00
نمادو نمادو 17:35:00
عصر خانواده + اذان عصر خانواده + اذان 17:50:00
عاشورا در کویر عاشورا در کویر 19:05:00
از لاک جیغ تا خدا از لاک جیغ تا خدا 19:30:00
مستند وعده های موازی مستند وعده های موازی 19:55:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
نشان ارادت نشان ارادت 21:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 21:25:00
سریال ایرانی پرده عشق سریال ایرانی پرده عشق 21:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
فیلم سینمایی- بهشت منتظر می ماند فیلم سینمایی- بهشت منتظر می ماند 23:30:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
زنده باد زندگی (بازپخش) زنده باد زندگی (بازپخش) 01:05:00
سریال پرده عشق (بازپخش) سریال پرده عشق (بازپخش) 02:15:00
نشان اردات (بازپخش) نشان اردات (بازپخش) 03:05:00
نیمه پنهان نیمه پنهان 03:35:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
عاشورا در کویر (بازپخش) عاشورا در کویر (بازپخش) 05:30:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
از فراز الوند- ویژه بازگشایی مدارس | زنده از فراز الوند- ویژه بازگشایی مدارس | زنده 06:35:00
نمادو نمادو 08:55:00
برنامه خردسال و کودک برنامه خردسال و کودک 09:30:00
زنده باد زندگی زنده باد زندگی 10:30:00
نمادو نمادو 11:40:00
ویژه اذان ویژه اذان 11:50:00
سریال پرده عشق (بازپخش) سریال پرده عشق (بازپخش) 12:10:00
یک فنجان سلامت  یک فنجان سلامت 13:00:00
سخنرانی سخنرانی 13:20:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:50:00
اوج یادگیری (بازپخش) اوج یادگیری (بازپخش) 14:00:00
نشان ارادت (بازپخش) نشان ارادت (بازپخش) 14:30:00
برنامه کودک و نوجوان برنامه کودک و نوجوان 15:00:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:00
سریال پرده عشق (بازپخش) سریال پرده عشق (بازپخش) 16:15:00
اوج یادگیری اوج یادگیری 17:05:00
نمادو نمادو 17:35:00
عصر خانواده + اذان عصر خانواده + اذان 17:50:00
عاشورا در کویر عاشورا در کویر 19:00:00
از لاک جیغ تا خدا از لاک جیغ تا خدا 19:25:00
مستند بار دیگر فردا مستند بار دیگر فردا 19:50:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
نشان ارادت نشان ارادت 21:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 21:25:00
سریال ایستاده در غبار سریال ایستاده در غبار 21:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
فیلم سینمایی- مسافر ارغوان فیلم سینمایی- مسافر ارغوان 23:30:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
زنده باد زندگی (بازپخش) زنده باد زندگی (بازپخش) 01:05:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 02:15:00
نشان اردات (بازپخش) نشان اردات (بازپخش) 03:05:00
نیمه پنهان نیمه پنهان 03:35:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
عاشورا در کویر (بازپخش) عاشورا در کویر (بازپخش) 05:30:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
از لاک جیغ تا خدا (بازپخش) از لاک جیغ تا خدا (بازپخش) 06:35:00
از فراز الوند از فراز الوند 07:00:00
نمادو نمادو 08:20:00
مستند بار دیگر فردا (بازپخش) مستند بار دیگر فردا (بازپخش) 08:35:00
پیرغلامان عشق (بازپخش) پیرغلامان عشق (بازپخش) 09:05:00
برنامه خردسال و کودک برنامه خردسال و کودک 09:30:00
زنده باد زندگی زنده باد زندگی 10:30:00
نمادو نمادو 11:40:00
ویژه اذان ویژه اذان 11:50:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 12:10:00
یک فنجان سلامت  یک فنجان سلامت 13:00:00
سخنرانی سخنرانی 13:20:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:50:00
اوج یادگیری (بازپخش) اوج یادگیری (بازپخش) 14:00:00
نشان ارادت (بازپخش) نشان ارادت (بازپخش) 14:30:00
برنامه کودک و نوجوان برنامه کودک و نوجوان 15:00:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 16:15:00
اوج یادگیری اوج یادگیری 17:05:00
نمادو نمادو 17:35:00
عصر خانواده + اذان عصر خانواده + اذان 17:50:00
عاشورا در کویر عاشورا در کویر 19:05:00
اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی 19:40:00
از لاک جیغ تا خدا از لاک جیغ تا خدا 19:55:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:15:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
نشان ارادت نشان ارادت 21:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 21:25:00
سریال ایستاده در غبار سریال ایستاده در غبار 21:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
فیلم سینمایی- فرمانده فیلم سینمایی- فرمانده 23:30:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
زنده باد زندگی (بازپخش) زنده باد زندگی (بازپخش) 01:05:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 02:15:00
نشان اردات (بازپخش) نشان اردات (بازپخش) 03:05:00
نیمه پنهان نیمه پنهان 03:35:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
عاشورا در کویر (بازپخش) عاشورا در کویر (بازپخش) 05:30:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
از لاک جیغ تا خدا (بازپخش) از لاک جیغ تا خدا (بازپخش) 06:35:00
از فراز الوند از فراز الوند 07:00:00
نمادو نمادو 08:20:00
سپیدجامگان سپیدجامگان 08:35:00
پیرغلامان عشق (بازپخش) پیرغلامان عشق (بازپخش) 09:05:00
برنامه خردسال و کودک برنامه خردسال و کودک 09:30:00
زنده باد زندگی زنده باد زندگی 10:30:00
نمادو نمادو 11:40:00
ویژه اذان ویژه اذان 11:50:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 12:10:00
یک فنجان سلامت  یک فنجان سلامت 13:00:00
سخنرانی سخنرانی 13:20:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:50:00
اوج یادگیری (بازپخش) اوج یادگیری (بازپخش) 14:00:00
نشان ارادت (بازپخش) نشان ارادت (بازپخش) 14:30:00
برنامه کودک و نوجوان برنامه کودک و نوجوان 15:00:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 16:15:00
اوج یادگیری اوج یادگیری 17:05:00
نمادو نمادو 17:35:00
عصر خانواده + اذان عصر خانواده + اذان 17:50:00
از آسمان از آسمان 19:05:00
اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی 19:40:00
از لاک جیغ تا خدا از لاک جیغ تا خدا 19:55:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:15:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
نشان ارادت نشان ارادت 21:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 21:25:00
سریال ایستاده در غبار سریال ایستاده در غبار 21:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
فیلم سینمایی- مهر بی پایان فیلم سینمایی- مهر بی پایان 23:30:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
زنده باد زندگی (بازپخش) زنده باد زندگی (بازپخش) 01:05:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 02:15:00
نشان اردات (بازپخش) نشان اردات (بازپخش) 03:05:00
نیمه پنهان نیمه پنهان 03:35:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
مستند ایران (مشهد) مستند ایران (مشهد) 05:30:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
از لاک جیغ تا خدا (بازپخش) از لاک جیغ تا خدا (بازپخش) 06:35:00
از فراز الوند از فراز الوند 07:00:00
نمادو نمادو 08:20:00
سپیدجامگان سپیدجامگان 08:35:00
مستند وعده های موازی (بازپخش) مستند وعده های موازی (بازپخش) 09:00:00
برنامه خردسال و کودک برنامه خردسال و کودک 09:30:00
زنده باد زندگی زنده باد زندگی 10:30:00
نمادو نمادو 11:40:00
ویژه اذان ویژه اذان 11:50:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 12:10:00
یک فنجان سلامت  یک فنجان سلامت 13:00:00
سخنرانی سخنرانی 13:20:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:50:00
اوج یادگیری (بازپخش) اوج یادگیری (بازپخش) 14:00:00
از آسمان (بازپخش) از آسمان (بازپخش) 14:25:00
برنامه کودک و نوجوان برنامه کودک و نوجوان 15:00:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 16:15:00
اوج یادگیری اوج یادگیری 17:05:00
نمادو نمادو 17:35:00
عصر خانواده + اذان عصر خانواده + اذان 17:50:00
از آسمان از آسمان 19:05:00
اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی 19:40:00
از لاک جیغ تا خدا از لاک جیغ تا خدا 19:55:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:15:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
پیر غلامان عشق پیر غلامان عشق 21:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 21:20:00
سریال ایستاده در غبار سریال ایستاده در غبار 21:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
زنده باد زندگی (بازپخش) زنده باد زندگی (بازپخش) 01:05:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 02:15:00
نذر سوم نذر سوم 03:05:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
مستند ایران (مشهد) مستند ایران (مشهد) 05:30:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
از لاک جیغ تا خدا (بازپخش) از لاک جیغ تا خدا (بازپخش) 06:30:00
از آسمان (بازپخش) از آسمان (بازپخش) 07:00:00
صبح و زندگی صبح و زندگی 07:35:00
فیلم سینمایی- آوان فیلم سینمایی- آوان 08:30:00
محله گل و بلبل 3 محله گل و بلبل 3 10:05:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 10:15:00
زنده باد زندگی زنده باد زندگی 10:25:00
شفا شفا 11:00:00
هنربین هنربین 11:30:00
ویژه اذان ویژه اذان 11:50:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 12:10:00
یک فنجان سلامت  یک فنجان سلامت 13:00:00
سخنرانی سخنرانی 13:20:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:50:00
با ما بیا با ما بیا 14:00:00
مسابقه محله مسابقه محله 14:55:00
سوغات جنگل سوغات جنگل 15:15:00
کافه بازی کافه بازی 15:35:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 16:15:00
اوج یادگیری اوج یادگیری 17:05:00
مستند مستند 17:35:00
ویژه اذان ویژه اذان 18:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 18:15:00
از آسمان از آسمان 18:25:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 18:55:00
نمادو نمادو 19:05:00
غوغای بی هیاهو غوغای بی هیاهو 19:20:00
شکست حصر آبادان شکست حصر آبادان 19:55:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:15:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
پیر غلامان عشق پیر غلامان عشق 21:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 21:20:00
سریال ایستاده در غبار سریال ایستاده در غبار 21:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
فیلم سینمایی- تا آمدن احمد فیلم سینمایی- تا آمدن احمد 23:30:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
غوغای بی هیاهو (بازپخش) غوغای بی هیاهو (بازپخش) 01:05:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 01:45:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 01:55:00
پارک ملی گلستان پارک ملی گلستان 02:50:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
مستند ایران (مشهد) مستند ایران (مشهد) 05:30:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
از لاک جیغ تا خدا (بازپخش) از لاک جیغ تا خدا (بازپخش) 06:30:00
سپیدجامگان سپیدجامگان 07:00:00
صبح و زندگی صبح و زندگی 07:35:00
فیلم سینمایی- کلارا و بچه خرس فیلم سینمایی- کلارا و بچه خرس 08:30:00
برنامه خردسال و کودک برنامه خردسال و کودک 10:05:00
شفا شفا 11:00:00
نمادو نمادو 11:25:00
اخبار ناشنوایان اخبار ناشنوایان 11:35:00
ویژه اذان ویژه اذان 11:50:00
سوره الرحمن سوره الرحمن 12:05:00
آیینه خانه آیینه خانه 12:30:00
یک فنجان سلامت  یک فنجان سلامت 13:00:00
غوغای بی هیاهو (بازپخش) غوغای بی هیاهو (بازپخش) 13:25:00
با ما بیا با ما بیا 14:00:00
مسابقه محله مسابقه محله 14:55:00
سوغات جنگل سوغات جنگل 15:15:00
کافه بازی کافه بازی 15:35:00
مستند مستند 16:00:00
سریال ایستاده در غبار (بازپخش) سریال ایستاده در غبار (بازپخش) 16:20:00
نمادو نمادو 17:10:00
از آسمان از آسمان 17:25:00
ویژه اذان ویژه اذان 18:00:00
فیلم سینمایی- جای نگرانی نیست فیلم سینمایی- جای نگرانی نیست 18:20:00
از لاک جیغ تا خدا از لاک جیغ تا خدا 19:55:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:15:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
پیر غلامان عشق پیر غلامان عشق 21:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 21:20:00
مستند نمایشی مستند نمایشی 21:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
سوره یاسین سوره یاسین 22:55:00
فیلم سینمایی- همه برای یکی فیلم سینمایی- همه برای یکی 23:30:00