گروه فیلم و سریال

سریال هم بازی

روایتی از زندگی و روابط اجتماعی چند جوان با نگاهی ویژه به بحث هویت
پنج شنبه 14 اسفند 1399 ادامه...

سریال مرضیه

مرضیه در تعارض کار و مذهب مجبور به انتخاب می‌شود و این انتخاب ...
یک شنبه 24 شهریور 1398 ادامه...
>> > 1 2 3 4 < <<