رکوردشکنی همبازی

«هم بازی» شبکه دو با 28.2 درصد مخاطب و رضایت 75 درصدی درحد زیاد نصاب سریال‌های نوروزی شبکه دو از سال 97 تا کنون را شکست.
دو شنبه 9 فروردین 1400

ادامه...

<< < 1 > >>