استقبال از «نوسان» و «پاورقی»

شیوه اصلاح و تغییر در برنامه‌ها، فقط از طریق بازخورد میسر می‌شود؛ چه این برنامه، یک نقشه اجرایی و چه زمانی که پای یک برنامه تلویزیونی در میان باشد. بخش مهمی از اصلاح و بهبود برنامه‌های رسانه‌ملی، از طریق بازخوردهایی است که به شکل مستقیم از مخاطبان دریافت می‌شود.
شنبه 18 آذر 1402

ادامه...

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>