ارتباط با ما

راههای ارتباطی با روابط عمومی شبکه دو:

 
آدرس پستی: تهران، کدپستی 1516854411

پیامک روابط عمومی شبکه دو: 300002

شماره گویای روابط عمومی: 27862000

آدرس کانال پیام رسان سروش شبکه دو: https://sapp.ir/tv2_irib

صفحه مجازی (اینستاگرام) شبکه دو: https://instagram.com/tv2irib.ir?igshid=146ksfkczmieu

 

 

 

شما بپرسید