میلاد پیامبر رحمت و امام جعفر صادق علیه السلام مبارک

هفته وحدت مبارک باد

دادرس

رخ به رخ

با ما بیا

دست در دست

در انتهای الوند از شبکه دو سیما

مثبت خانواده

مثبت خانواده در روزهای چهارشنبه هر هفته با محوریت رزمایش مواسات و همدلی و کمک مومنانه با اجرای سیدکاظم احمدزاده به فعالیت‌های نیکوکاران و افراد خیّر در اقصی نقاط کشورمان اختصاص دارد.